30 BARODAN HSK ÜYELERİNE İSTİFA ÇAĞRISI

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

30 baro ortak bir açıklama yayınlayarak, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini istifaya çağırdı.

30 baro başkanı, Gezi davasında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki üç hakim için soruşturma izni veren HSK üyelerini istifaya çağırdı. Açıklamada, “HSK’nın böyle bir tasarrufta bulunması, mahkeme hâkimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınmasıdır, tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağıdır ve Anayasa’nın açık ihlalidir. Bu davetimizi tarihe not düşüyoruz” denildi.

“TÜM YARGI GÖREVİ YAPANLARA AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR”

Mersin Barosu ile birlikte 30 barodan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında, HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında, böylesi bir tasarrufta bulunulması tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağıdır.
Anayasa’nın 138. maddesi, yargı bağımsızlığını katı bir şekilde düzenlemiş; ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ denilmiştir.

‘ANAYASA’NIN AÇIK İHLALİDİR’

HSK’ nın Anayasa’nın açık hükmüne rağmen, daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere verilen özellikle beraat kararı sonrası, böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hâkimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve Anayasa’nın açık ihlalidir. Bu ihlalin siyasal iktidarın yönlendirmesi ile olduğu izlenimi ise çok daha vahimdir. Hukuk devletinden bahsedilebilmesi için; adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız. Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise, bu kararı veren HSK üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz. Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”

AÇIKLAMAYI YAPAN BAROLAR

Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Bilecik Barosu, Balıkesir Barosu, Bingöl Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Diyarbakır Barosu, Denizli Barosu, Düzce Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Ordu Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir