porn list

Çocuklar ile doğa arasında bağ kuran proje: ‘Tohumun Serüveni’

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Covid-19 pandemisi ve buna bağlı olarak çocukların bilgisayara, tablete ve televizyona bağımlılıklarının artması nedeniyle ‘Tohumun Serüveni’ adlı eTwinning projesi ile çocukların doğayla bağ kurmaları amaçlanıyor. Koordinatörlüğünü Mersin’den Cumhuriyet Anaokulu ve Ankara Elmadağ’dan Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu’nun yürüttüğü ‘Tohumun Serüveni’ projesinde Türkiye’den ve Avrupa’dan katılımcılar yer alıyor.

‘Tohumun Serüveni’ bir eTwinning projesi olup bu platform aracılığıyla çocukları, teknolojik bağımlılıktan kurtarıp doğaya yönlendirmek amaçlanıyor. Koordinatörlüğünü Mersin’den Cumhuriyet Anaokulu ve Ankara Elmadağ’dan Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu’nun yürüttüğü ‘Tohumun Serüveni’ projesinde Türkiye’den Amasra, Bodrum, Niğde ve Ordu olmak üzere Avrupa’dan Romanya ve Estonya ülkeleri katılımcı olarak yer alıyor. Cumhuriyet Anaokulu Öğretmeni Gülperi Fatih, çalışmanın yaygınlaştırılmasını ve ortaklaştırılmasını amaçladıklarını belirterek proje hakkında sorularımızı yanıtladı:

-Projenin amacı ve hedefi hakkında bilgiler sunar mısınız?

Gülperi Fatih: ‘Tohumun Serüveni’ projesinin hedef kitlesi 3-6 yaşlarını kapsayan okul öncesi kurumlarına devam eden çocuklardır. Proje doğa eğitimi ve ekolojik okur yazarlık çalışmalarını kapsamaktadır.3 Aylık bir projedir. Şubat 22 de başlayıp, Nisan ayının son haftası son bulacaktır. Covid 19 pandemisi ve buna bağlı olarak çocukların, bilgisayara, tablete ve televizyona bağımlılıklarının artması nedeniyle, çocuklarımızı dört tarafı duvarlarla çevrili ev ve sınıflardan çıkararak teknoloji bağımlılığından kurtarıp onların doğada geçirecekleri zamanı arttırarak, duyularını kullanarak doğayı keşfetmelerini, doğayla anlamlı bir bağ kurmalarını, doğal alanları keşfetmelerini, doğayı korumak için yapılması gerekenleri ve doğada öğrenmeyi, evde, sınıfta, okul bahçesinde, çevrede tohumlarla ve bitkilerle öğrenme ortamları yaratmayı, bu öğrenme ortamlarında uygun materyal ve oyunlar kullanmayı, çocukların doğa varlıklarına saygı göstermelerini amaçlamaktadır.

‘Tohumun Serüveni’ Projesi sonunda çocuklarda doğaya karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri, ekolojik okur yazar olma becerilerinin erken çocukluk döneminden itibaren kazandırılması beklenmektedir. Çevre ve doğa eğitimi ile ilgili olan etik davranma, çevre bilinci, çevredeki kaynakları etkili kullanma ve sorumluluk konularında bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları beklenmektedir. Daha yeşil ve daha sağlıklı öğrenim ortamları yolunda diğer okullara öncülük etmesi; çocukların ve ailelerin çevre bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları, çevrenin korunması için gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra doğal dünyamızı sağlıklı, üretken ve canlı tutması, e-Kitap ve müze çalışması, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile paylaşılarak yaygınlaştırılmasının yapılması ve çalışmaların daha çok eğitimciye ulaşması beklenmektedir.

-Çocuklar ile doğa arasındaki bağı kurmak adına ne tür eğitimler hazırlanıyor?

Gülperi Fatih: Proje kapsamında, okulumuzda proje uygulayıcısı sınıflar arasında bir tohum takas şenliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik ile sadece çocukların değil velilerin de dikkatini doğaya çekmek ve çocukların farklılıkların bir arada yaşadığını topraktan öğrenmelerine rehberlik etmesini de amaçladık. Çeşitli etkinliklerle, sınıflarda sera oluşturulması, tohumların çimlendirilerek toprakla buluşturulması ve büyümelerinin takibinin yapılarak çocukların tohumun ürün olma yolundaki serüvenine eşlik etmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca bu gözlemler sonucunda çocukların analitik düşünme becerilerinin de geliştirilmesi temel hedefimiz. Sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurarak yaşam bilgisini çözümlemelerle anlamlandıran bireylerin yetişmesinde erken çocukluk döneminin önemini gören bir yerden projemizi büyütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir