Hukuksal Haklarımız Mersin Avukat

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnternette çok karmaşık doğruluğundan emin olmadığımız bir çok yazı var bu konuda sizler için temiz bir anlatım yapmak istedik. aşağıdaki makalemizi mersin avukat destek bölümü için yazmaktayız. Kuran cinbaş hukuk bürosu

Trafik kazasını kısaca tanımlamak istersek; karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya ansızın fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve parasal,içsel hasarla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir.
Ülkemizde hergün takriben 600 ve her saat 25 trafik kazası olmakta günde ne yazık ki 5-20 kişi vefat etmekte, 200 kişi de yaralanmaktadır. Bilhassa Ramazan ve kurban bayram tatilleri sonrasında ve öncesinde bu rakam artmaktadır. Dikkatli sürüş güvenliği eğitimi, aracınızda aktif kaza emniyeti ve pasif emniyet önlemleri alınmalıdır.

Kaza sonrası ne yapmalıyız ? 

Kaza sonrası, soğukkanlılığımızı yitirmeden “önce can güvenliği”, prensibi uyarınca yaralı varsa ilkyardım vs. yapmalıyız. Kaza sonrası olay yerinde ihtiyaç duyulan güvenlik tedbirlerini (yansıtıcı, 4 lüleri yakma vs.) kesinlikle alınız. Kaza sonrası 2. bir kaza olması ihtimali çok yüksektir. Bir kazadan daha kötüsü 2. bir kazadır.

Yalnızca maddi hasarlı kaza ise araç sürücülerinin tutanak tutması yeterlidir. (Lakin resmi devlet araçlarının karıştığı kazalarda polis/jandarma tutanağı aranmaktadır.)

Yaralama,ölüm varsa veya anlaşamıyorsanız polis veya jandarmayı arayınız.

Kaza tutanağı tertip ettikten sonra, Araçların ruhsatları, Sigorta poliçeleri ve hemen hemen artık herkeste bulunan cep telefonlarınızı kullanarak hasarlı araçların, kazanın olduğu çevrenin resimlerini çekmelisiniz. Sonrasında ise sigorta şirketini arayarak vaziyeti ihbar ederek; hasar dosyası açtırınız. Rehabilitasyon dokümanlarını hastaneden almayı unutmayın. Gider makbuzları da çok ehemmiyetli.

KASKO İLE MECBURİ SİGORTA NEDİR 
Mecburi trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz yalnızca zarar verdiği diğer aracın veyahut kişinin zararını karşılar.

Kaskonuz ise sizin zararınızın tamamını ve karşı tarafın kusuru ve güvence oranında zararını ödeyecektir. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ise kusurlu olan aracın zararını ödemez.

KUSUR VAZİYETİNE NASIL KARŞI ÇIKABİLİRİZ.

Mahkeme yoluna müracaat ederek veya TRAMER kaza tutanaklarınızı inceleyip kusur vaziyetini inceleyecek varsa itirazlarınızı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdindeki SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA kusur vaziyetine ait tespit için KARŞI ÇIKABİLİRSİNİZ.

MERSİN AVUKAT 
Sigorta Poliçesi yoksa veyahut kazaya karışanı belirleyememişseniz, ne yapmalıyız
Kazaya karışan aracın poliçesi yoksa veyahut tarihi geçmişse veyahut vurup kaçmışsa
+Rehabilitasyon giderlerinizi
+Sakatlık tazminatınızı
+Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı zararlarınızı Teminat hesabından isteyebilirsiniz.
Araçtaki hasarlar, içsel tazminat talepleri TEMİNAT HESABI nın dışındadır ve ödeme yapılmamaktadır.

Tazminattan kimler sorumludur.
Kazayı yapan sürücü, araç ruhsat sahibi, (işleteni) tazminattan beraber müteselsilen sınırsız sorumludur. Yeniden aynı şekilde sigorta şirketi (ZMMS-KASKO) de sınırları dahilinde parasal tazminattan sorumludur. İçsel tazminat kaide olarak sigorta mesul değildir. Ama poliçesinde içsel tazminat klozu bulunan aracın karıştığı kazada sigorta içsel tazminatı da ödemektedir. Sözgelişi X Nakliyat yazan kamyonun karıştığı kazada, sürücü,..nakliyat şirketi, aracın ruhsat sahibi vs. sorumludur.

Kaza mağduru iseniz bizi arayınız diye size gelenlere sakın inanmayınız. Mağduriyetiniz artabilir. Dava yoluyla yalnızca avukatlar takibini yapabilir, başka bir meslek grubu yoktur.

Trafik kazası olması halinde Ne gibi haklarınız vardır;

1-Parasal tazminat ( Sigorta şirketlerine müracaat ederek poliçe güvenceleri dahilinde zararlarınızı karşılama olanağı vardır…) Bu tazminata; rehabilitasyon giderleri, çalışamamaktan dolayı kazanç kaybı, sakatlık varsa malüliyet tazminatı, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı, araç ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kaybı, aracın kaza geçirmesi nedeniyle araçta olan değer kaybı vs. dahildir.

Manevi tazminat (Tinsel bütünlüğünüz bozulduğu için kederin biraz olsun giderilmesi, suçlunun cezalandırılması için verilmektedir. Manevi tazminat belirlenirken; tarafların sosyal ve ekonomik vaziyetlerinin dikkate alınarak belirlenir. Son vakitlerdeki Yargıtay içtihatları, sorumlunun kusurlunun caydırılması için tazminat miktarlarının artırılması istikametindedir.)

Trafik kazası bu arada iş kazası ise SOSYAL GÜVENLİK KURUMU dan malüliyet aylığı ve kazaya neden olan kişiden bu arada da patrondan parasal içsel tazminat alınabilmektedir.
2.Ceza davası (yaralanma, ölüm hallerinde polis, savcılık, mahkeme aracılığıyla hakkınızı aramalısınız. Olay sonrası şahitlerinizi bildirip dinletmeniz lehinizedir.
Trafik kazasında yaralanma varsa 5237 Sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 89. maddesi uyarınca kazanın oluşumuna sebebiyet veren kişi 3 aydan 1 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
Kazada yaralanan kişide “kemik kırığı”, “uzuvların işlevinin daimi azalmasına” “yüzünde sabit bir iz kalmasına” ,”hayatsal tehlike varsa” vs. hallerinde kişi 4,5 aydan 1,5 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
++Fiilin ansızın fazla kişinin yaralanmasına kapı aralaması halinde, kişi 6 aydan 3 seneye kadar mapus cezası artırılır ile cezalandırılır.
++Kusurlu olarak trafik kazasında bir kişinin ölümüne yol açanlar TCK 85. Maddesine göre, 2 ila 6 sene arası mapus cezası ile cezalandırılır.
++Şayet trafik kazası neticeninde 1’den fazla insanın ölümü veyahut bir veya ansızın fazla kişinin ölümü ile beraber bir veya ansızın fazla kişinin yaralanmasına kapı aralamış ise, kişi 2 seneden 15 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
++ 5271 SAYILI CMK 231/5. MADDESİ UYARINCA (İLAVE ETMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 YASA NO: 5560/23) (5) Maznuna yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama nihayetinde hükmolunan ceza, (FARK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 YASA NO: 5728/562) (KOD 1) iki sene veya daha az müddetli mapus veya adlî para cezası ise; mahkemece, kararın izah etmesinin geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ait kararlar gizlidir. Kararın izah etmesinin geri bırakılması, kurulan kararın maznun ile ilgili bir hukukî netice doğurmamasını ifade eder. Bunun için mağdurun zararının giderilmesi, kişinin sabıkasız olması gerekir. Mahkeme 5 senelik bir denetim müddeti belirler, maznun suç işlemezse verilen karar; davanın düşürülmesiyle ortadan kalkar. .

Zamanaşımı müddeti ne kadardır. 

• Trafik kazası nedeniyle parasal içsel tazminat talepleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasayı 109. maddesi uyarınca “ Motorlu araç kazalarından doğan parasal zararların tazminine ait talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki sene ve herhalde, kaza gününden başlayarak on sene içinde zamanaşımına uğrar.”

• Zarara sebep olan eylemin bu arada suç sayılan bir eylemden doğmuş olması vaziyetinde o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zamanaşımı müddetidir.

Sözgelişi 765 sayılı TCK vaktinde başka bir deyişle 01/06/2005 öncesi kaza olmuşsa ve bu kazada ölü ve bu arada yaralı varsa ceza zamanaşımı olan 10 sene için tazminat davası açma hakkı vardır.

• Kazada yalnızca ölüm varsa 5 sene ceza zamanaşımı müddeti içinde tazminat davasını açmanız gerekir.

• Dava konusu olay, olay gününde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 85/1. maddesinde tanımlanan taksirle bir kimsenin ölümüne sebep olmak olup desteğe çarparak ölümüne kapı aralayan davalı hakkında uygulanacak ceza davasındaki dava zamanaşımı müddeti, aynı yasanın 66/1-d maddesi uyarınca 15 yıldır.

• Taksirle yaralama halinde 5237 sayılı yasayanın 89. maddesine göre dava zamanaşımı müddeti 8 yıldır.

• Uzatılmış ceza zamanaşımı müddeti zaruri trafik sigortası hakkında da uygulanması gerektiği gibi zorunlu trafik sigortası saptamayan araç için de trafik garanti fonu hesabına karşı açacağınız davalarda da uygulanır.

• Kişi yolcu olarak araçta bulunuyor yani taşıma sözleşmesi varsa KTK hükümleri değil, TTK’nun 762 ve devamı maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre, yolcu taşıma sözleşmelerinden meydana gelen ölüm veya cismani zarara ilişkin davalar, TTK’nun 767/5. maddesi yollaması ile BK’nun 125. maddesi gereğince on yıllık zamanaşımına tabidir.
İşçinin karıştığı kazadaki ibranamenin vaziyeti

1-6098 sayılı TBK a göre işçinin trafik kazası sonucunda can vermesi halinde ibraname imza atması halinde haklar zayi olmamaktadır. Yeni legal farklıklara göre trafik kazasında işçinin can vermesi halinde ibraname ile haksızlığın önüne geçilmiştir. TBK 420. maddesine göre – İşçinin patrondan alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin bitmesinden başlayarak en az bir aylık müddetin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak meblağına kıyasla eksiksiz ve banka aracılığıyla yapılması koşuldur. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname net olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek meblağda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme dokümanları, içerdikleri miktarla hudutlu olarak makbuz hükmündedir. Bu halde bile, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması mecburidir. İkinci ve üçüncü fıkra kararları, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır. Bu maddeye göre sözgelişi sürücü bulunan bir kişi patronun aracıyla veyahut evine patron servisi ile giderken can veren işçinin yakınlarına tazminatın tam olarak ödenmesi yasa kararıdır. Bir bölüm parayı verip haklarımın tamamını aldım diye imza adılan ibraname kararsızdır. Paranın banka kanalıyla ödenmesi koşuldur. Can verenin hak sahipleri bu alacaklarını tazminat davası ile isteyebilirler. İBRANAME KİŞİYİ KAİDE OLARAK BORÇTAN KURTARIRSA DA BU HALDE BORÇTAN KURTARMAZ.

Dava açılırken daha az harç ödenmektedir.

2- 1 Ekim 2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Yasanına göre tazminat davasında normal daha az harç ödenmektedir. 6100 sayılı HMK ve harçlar yasası uyarınca “Ölüm ve cismani zarar nedeniyle açılan tazminat davaları”nda peşin harç yatırırken normal davalara göre 1/5 oranında harç ödeyeceklerdir.

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti kararı ile Olayda işletenin kendisine ait araçta yolcu olarak bulunduğu sırada sürücünün tam kusuruyla ölümü neticesi geride kalanların tazminat istemesi söz konusudur. Normalde işleten araç sahibi sürücüsünün kusurundan tam sorumludur. Ama Yargıtay bu vaziyeti esnetmiştir.
• Yargıtay T.C. YARGITAY Hukuk Genel Heyeti Asal: 2011/17-787 Karar: 2012/92 Karar Tarihi: 22.02.2012 ile “dolayısıyla tam kusurlu araç sürücüsünün ve onun eylemlerinden mesul olan işletenin kusurunun, işletenin desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; aracın mecburi mali mesuliyet sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları güvence altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından mesul olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. “ yeniden

• Hukuk Genel Heyetinin 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 2011/411 K sayılı ilamında, mali mesuliyet sigortası ile sigortalı araç sürücüsünün kalıtçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasında da, Yasanın kapsam dışılığını tertip eden 92. maddesinde, araç şoförünün desteğinden yoksun katanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı olduğuna değin bir tertip etmeye yer verilmediği ve sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilerek zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tazminat isteyebilecekleri kabul edilmiştir.
• İşleten ve araç işleticisi girişimin sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur,> Hal böyle olunca; aracı kullanan şoförün tam kusuruyla olan kazada, aynı vakitte onun eyleminden sorumluluğu sebebiyle kendisi de tam kusurlu kabul edilen işletenin ölümü nedeniyle isteyen destek zararının, can verenin değil üçüncü kişi vaziyetindeki destek tazminatı isteklilerinin zararı olduğu kabul edilmelidir.

• Destekten yoksun kalma tazminatına destek teşkil eden hak, mutlak kalıt yoluyla geçen bir hak olsa idi direk işleten üzerinde doğup ondan kalıtçılarına intikal edeceğinden, bu istikametteki savunmalar can verenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda da izah ettiği üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü hasebiyle destekten yoksun kalan sıfatıyla direk kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka tesirli olması da düşünülemez. Bu nedenledir ki, Özel Dairenin davacıları üçüncü kişi kabul etmesine rağmen, zararlarını ve buna bağlı tazminat haklarını muris üzerinde doğmuş bir hak olarak kabul etmesi ve bu kabul şekline göre vardığı sonuç çoğunlukça kabul görmemiştir.

• 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasayı ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir