MERSİN’İN DERMANI BİR SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANIDIR / ANLAYIŞIDIR

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aslında sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin yaşadığı sorunların dermanı sosyal demokrat anlayıştır diyebiliriz. Ancak yaklaşan (31 Mart 2019) yerel seçimleri dolayısıyla bu kısa yazıda, Mersin’in sorunlarının dermanının sosyal demokrat anlayış olduğu üzerinde duracağım.

Mersin’in iktisadi, toplumsal, tarihsel ve doğal kaynakları bakımından oldukça zengin bir kent olduğuna itiraz eden yoktur herhalde. Coğrafi konumu (lojistik ve ticaret / liman), verimli tarım arazileri, deniz ve yayla turizmine uygun kaynakları, hoşgörülü insanları, Mersin’i bir dünya kenti haline getirebilecek düzeydedir.
Ancak maalesef ulusal ve yerel iktidarların bilerek veya bilmeyerek ihmalleri, bu müthiş potansiyeli heba edilmesi noktasına getirmiştir. Son yıllardaki nükleer santral gibi negatif yatırımlar, Mersin’in zengin potansiyelini geri dönülmez biçimde yok etme durumuna götürmektedir. Bu altın madeni üzerinde çarpık kentleşme, yetersiz/yanlış yatırımlar, Mersin ve Mersinlilerin yoksullaşmasına neden olmuştur. Bu makus talih, ancak sosyal demokrat bir anlayışla yenilebilir.


Mersin’in cevherini açığa çıkaracak vizyon, sosyal demokrasidir. Sosyal demokrasi, insan ve çevre odaklıdır; insanın, içinde yaşadığı sosyal ve doğal çevre ile birlikte gelişimine önem verir. Bu gelişimi, ulusal ve yerel düzeyde katılımcı demokrasi, hesap verebilir şeffaf yönetim, emeğe saygı, sosyal adalet (pozitif fırsat eşitliği), ekolojik denge (nitelikli büyüme) ve temel hak ve özgürlüklerin sıkı biçimde korunması gibi temel ilkeleri üzerinden sağlamaya çalışır. Bu ilkelerin yol göstericiliği ile yönetilecek Mersin’in cevheri açığa çıkarılıp, sorunlarına derman olunabilir.


Yapılan araştırmalarda Mersinlilerin dile getirdiği en önemli sorun olarak karşımıza işsizlik çıkıyor. İşsizliği, liberal veya sağ bir anlayış değil, sosyal demokrat anlayış çözebilir, çünkü sağ anlayış vahşi liberalizmin / kapitalizmin bırakınız yapsınlar piyasa modelini savunur ve içinde tam istihdam değil, ucuz emek için işsizlik vardır. Oysa sosyal demokrasi, tam istihdamı savunur; tam istihdam (insanların gelir düzeyini yükseltmek için gereklidir) ve refah devleti, sosyal adaleti hayatı geçirmenin bir aracıdır. Tam istihdam veya işsizlik sorununu çözmek, soruna farklı açılardan yaklaşmakla olanaklı olabilir.


Sosyal demokrasi, işsizlik sorununu çözmeye geniş çerçeveden yaklaşır. Birinci belki de en önemli nokta, yatırımcıları çekebilmektir. Yatırımcıları Mersin’e çekebilmek için de, hukukun üstünlüğünü, yasalar önünde eşitliği sağlamak gerekir. Yatırımcılar, haklarını ve yükümlülüklerini önceden bilmek isterler. Sonradan ne ile karşılaşacağını bilmeyen insan yatırım yapmaz. Yatırım yapılmaz ise, işsizlik sorunu da çözülemez.


İşsizliği sorununun bir dermanı da istikrardır. İstikrar sadece enflasyon, durgunluk ile ölçülen bir şey değildir. İstikrar, yönetimin standart olmasını da içerir. İstikrar için, toplumsal düzeyde huzur da çok önemlidir. Siyasal kutuplaşmanın yaşandığı bir ortamda istikrar sağlanamaz. Yani, istikrarı sağlayamazsanız, işsizliği de çözemezsiniz.
Aynı şekilde yolsuzluk / rüşvet, yatırımcıları bırakın çekmeyi, kaçırır. Rüşvet yatırım düşmanı iken, şeffaflık yatırımcı dostudur. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim, işsizlik sorununu çözmenin önemli bir aracıdır. Yatırımcılara güven duyabilecekleri bir ortam sunarak çekmeye olanak sunar, şeffaflık.
Mersinlilerin en önemli sorun olarak gördükleri işsizlik sorununun dermanı, sosyal demokrat anlayıştır. Bu bağlamda, CHP Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı sayın (sanayici ve ziraat mühendisi olan) Vahap Seçer’in, sosyal demokrat anlayışı yanında bir artısı da kendisinin de bir iş insanı / yatırımcı olmasıdır. Yatırımcıların dilini bilir; nelerden hoşlandıklarını, nelerden hoşlanmadıklarını bilir; iş insanlarını tanıyan biri olarak daha rahat diyalog kurarak Mersin’e çekebilir. Böylece, insanları belediyede istihdam ederek değil (işsizlik sorununu çözemez, çünkü belediyelerin kendisi sınırlı sayıda iş olanağı sunmaktadır), sosyal demokrat anlayışı ile işsizlik sorununa derman olabilir.


Mersin’in kentsel gelişimi için de sosyal demokrat anlayış elzemdir. Mersin’in, raylı (metro) kent-içi ulaşım sistemi gibi büyük maliyetli yatırımlara ihtiyacı olduğu herkesin malumudur. Mersin’de de kentsel dönüşüm önemli dorundur. Kentsel dönüşüm sorununun sosyal demokrat dermanı, adaletli dönüşümdür. Sadece müteahhidi değil, yoksul kentlileri de göz önüne alan, dönüştürürken insan ve çevre odaklı olmak gerekir.


Bu bağlamda, hemşehrilik algısının (Mersinliliğin önemi) gelişebilmesi için, hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin sunacağı hizmetler önem arzetmektedir. Mersinlilerin sosyalleşebilecekleri kent meydanları ve mahalle mutfakları gibi mekanların yapılması gerekiyor. İnsan onuruna yaraşır bir düzeyin altına düşen kent sakinleri ile dayanışma (sosyal yardımlar) içinde olmak gerekir. Kültürel – sanatsal etkinlikler ise, kentin ruhunun gıdası olarak, Mersinliliği pekiştirerek, Mersinlilikten gurur duymalarını sağlayacaktır.


Çocukların, gençlerin hem sosyalleşecekleri hem de kendilerini geliştirecekleri mekanların / merkezlerin yapılması da gerekmektedir. Çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanması aileler ve dolayısıyla toplumsal huzur / mutluluk için önemlidir. İleride kahve köşelerinde oturmak dışında başka uğraşları olan nesillerin yetiştirilmesi gerekiyor.
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama girebilmelerini sağlayacak mekanlar / hizmetler de, sosyal demokrat anlayış için önemlidir. Siyasal hayatta kadın yokluğunun nedeni, ekonomik ve sosyal hayattaki zayıflıklarıdır. Kadının ekonomik hayata katılımı, aile gelirine de katkı olacaktır.


Özetle, Mersin sosyal demokrat bir anlayışla yönetilmelidir. Mersin’in sorunlarının dermanı, sosyal demokrat anlayıştır. Sosyal demokrat anlayış, kentin sorunlarına, tarihiyle, doğasıyla, insanıyla birlikte bütünsel ele alarak yaklaşmayı gerektirir. Mersin’in sahip olduğu cevheri açığa çıkartmak, kalkınmaya / gelişime bütünsel yaklaşmakla olanaklı olabilir. Bu bağlamda ben, ulusal iktidarın bırakın büyük yatırımlar yapmasını, köstek olmamasını yeterli görenlerdenim.
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Vahap Seçer’in yapacağını vaat ettiği projelerin, Mersin’in cevherinin açığa çıkartılmasına olanak tanıyacağını söyleyebiliriz. Sayın Seçer’in projeleri, Mersin’in kalkınmasına bütünsel yaklaşmaktadır. Kalkınmacı belediyecilik, sosyal belediyecilik ve yenilikçi belediyecilik başlıkları altında, her yönüyle Mersin’i ve Mersinlileri kalkındıracak bütüncül bir yaklaşımla projeler hazırlanmış.


31 Mart’ta Mersinlilerin tercihlerini sosyal demokrat anlayıştan yana kullanmaları, yani CHP adayı Vahap Seçer’e oy vermeleri dileğiyle…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir