“Munzur Gözeleri’nin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Munzur Gözeleri’ne yapılmak istenen Peyzaj Projesi’nin iptal edilmesi için DEDEF, Türkiye’nin bir çok ilinde sokağa çıktı. Ortak yapılan açıklamada, Munzur Gözelerinin Alevilerin kutsal ziyaretgahı olduğuna dikkat çekilerek, projenin hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Munzur Gözeleri’nde yapılacak Peyzaj Projesi’nin iptal edilmesi için birçok ilde eylem yaptı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de eş zamanlı olarak açıklama yapılarak projenin iptal edilmesi istendi.

‘Peyzaj düzenlemesi adı altında Munzur Gözlerinin tahrip edilmesine hayır!, Munzur onurdur onuruna sahip çık, Munzur özgürdür özgür akacak” sloganları atıldı.

Ortak okunan açıklamada, Tunceli İli Ovacık İlçesi Ziyaret Köyü sınırları dahilinde doğan ve Munzur Nehri’nin kaynağı durumunda bulunan Munzur Gözeleri’nin 17/07/2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiği hatırlatılarak, “Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde İhalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir” denildi.

“MUNZUR NEHRİNDE ENDEMİK BALIK TÜRÜ VAR”

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada, proje kapsamında Çadır Kamp Alanları, Hayvan Kesimhanesi, Tuvalet, Otopark, Büfe, Stand Alanları, Yürüyüş Parkuru gibi yapıların planlandığı belirtildi.

Munzur Gözelerinin Munzur Nehri’nin kaynağı olduğu ve nehirde sadece Munzur Nehri’nde habitat buluna “Salmo munzuricus” isimli endemik labalık türünün bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Anılan alabalık türü Munzur Gözeleri ve yakın yerlerde sazlık alanlarda yumurta bırakmakta olup Munzur Gözleri ve çevresinde insan etkileşimini arttıracak yapılar öngörülmesi anılan alabalık türünün habitat alanlarına zarar verecek ve anılan türün neslinin yok olması dahi gündeme gelebilecektir” denildi.

“PROJENİN YAPILMASI HUKUKA AYKIRI”

Munzur Gözeleri’nin kaynak bulduğu Ziyaret Köyü ve devamında (Ovacık İlçesi Merkezi dahil) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması gereken Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi’nin kurulmadığının altı çizilen açıklamada, Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük proje yapılmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

“MUNZUR GÖZELERİ ALEVİLERİN KUTSAL MEKANIDIR”

Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ihalesi yapılmadan önce Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği(ÇED) sürecinin işletilmesi gerektiği ancak sürecin yapılmadığı belirtilen açıklamada, “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının korunmasına dair mevzuat hükümlerine aykırıdır. İhaleye konu projede planlanan yapılar için mevzuatta belirtilen koruma mesafeleri nazara alınmamıştır” denildi.

“PEYZAJ PROJESİ YIKIM PROJESİDİR”

Munzur Gözeleri’nin Alevilerin kutsal ziyaretgahı olduğu ve bu projenin yaşam alanlarına yönelik bir yıkım projesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bölgenin doğal dokusu binlerce yıl korunmuştur. Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözeleri’nde ki Peyzaj projesi ile doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözeleri’ne yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda Gözelere 1. Derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır. Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret köyü yeşil yazı ada ve koyun göllerinin atıklarının taşınarak arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir .Oluşturulmuş binanın sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir