POLİPROPİLEN TESİSİ ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Mersin Barosu ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde yapılması planlanan Polipropilen Tesisi Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Olumlu  kararının yürütmesinin durdurulması ve işlemin  iptali için Mersin İdare Mahkemesine duruşma istemli dava açtı.

Karaduvarda yapılacak olan Polipropilen Tesisi’nin hukuka aykırı olduğu ve Mersin’e ciddi zararlar verebileceği gerekçesiyle, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, MERÇED Başkanı Sabahat Aslan ve Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Semra Kabasakal tarafından açılan davada,  dilekçenin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

‘MERSİN’E CİDDİ ZARARLAR VEREBİLME POTANSİYELİNE SAHİP’

1- Proje alanının hali hazırda var olan kent planları (çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlar) ile paralellik içermediği, proje kapsamı hazırlanırken sürdürülebilir planlama politikalarıyla hareket edilmediği ve bu nedenle temel şehircilik ilkelerine uyulmadığı görülmektedir.

2- Tesiste aşırı su kullanımının sağlayacağı negatif dışsallıklar ele alınmamıştır.

3- Planlanan projenin etkileyebileceği tarım ve gıda sektörlerine olan etkiler göz ardı edilmiştir.

4- Verimli ve 1. derecede tarım alanlarına yakın, hatta içinde olduğu bu bölgede zeytinliklerin bulunduğu, zeytin ağaçlarının varlığından hiç bahsedilmediği, bilerek göz ardı edildiği ortadadır.

5- Tesis, ağır kirlilik oluşturan sanayi alt yapısı ile Mersin Limanı’nın verimliliğini etkileyebilme potansiyeline sahiptir.

6- Serbest Bölge’nin gelişimini sınırlamaktadır.

7- Karaduvar Balıkçı Barınağı’nın işlevini kısıtlayabilme ve Mersin merkezde balıkçılığı potansiyeline ciddi zararlar verebilme potansiyeline sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Akdeniz Belediyesi tarafından 1.’si düzenlenen Balık Festivali, tüm Mersin Halkı tarafından takdirle karşılanmış, adeta Mersin halkı tonlarca balığın pişirilmesiyle balığa doymuştur. Dava konusu tesisin yapılması halinde, bu festivalin bir daha düzenlenmesi mümkün olmayacaktır.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ne olan etkiler hesaplanmamıştır.

‘KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ DİKKATE ALINMAMIŞTIR’

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle tesisin bulunduğu yerdeki kirliliğin yoğun olduğu ve yapılacak bu tesisin diğer tesislerle birlikte değerlendirilmesi halinde, kümülatif etkisinin olumsuz olmasına rağmen ÇED raporunda kümülatif etki değerlendirilmesi dikkate alınmamıştır. Kümülatif etki değerlendirilmesi ise bir proje veya proje faaliyetinin geçmişteki, günümüzde mevcut ve gelecekte makul olarak öngörülebilen insan faaliyetleriyle birlikte çevrede meydana getireceği değişikliklerin incelenmesidir. 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı resmi gazetede yayınlanan ÇED yönetmeliğinin 3 nolu ekinde, ÇED raporlarında projenin çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı alıcı ortamla etkileşimi kümülatif etkilerin belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre mahkemelerce ÇED kararlarının tesis edilmesi sürecinde ÇED raporuna konu projenin çevresel etkilerinin yanı sıra, bölgede planlanan ve yapılmış olan projelerin de dikkate alınarak çevresel etkinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu kararlar Danıştay tarafından da onaylanmıştır.

“HUKUKA AYKIRIDIR

Projenin yer seçiminin doğru olmadığını, bölgede halihazırda kent ve çevre sorunları yaşanıyorken ciddi çevresel ve ekolojik problemlere neden olabilecek bir projenin bölgeye yapılmak istenmesi doğru olmadığından işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıda anılan nedenlerle; hukuka açıkça   aykırılık   teşkil   eden   ve    ileride      telafisi    imkansız zararların önlenmesi için dava konusu edilen Mersin  ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar  Mahallesi Mevkii2nde Tekfen Polipropilen yapılmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve 5835 sayılı kararıyla Üretim Tesisi Yatırım Projesinin Toros Tarım Sanayi ve  Tic. A. Ş. adına kayıtlı olan parsel sınırları içerisinde Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesinin onaylanan ÇED olumlu kararı raporuna karşı işbu kararın planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle İPTALİ ve bu kararın uygulanması halinde  ileride telafisi güç zararların doğması ve hukuka aykırı olması gerekçesiyle İYUK’nun ilgili maddeleri gereğince yürütmesinin durdurulmasına ve   yargılama   sonunda   İşleminin   İptaline karar verilmesine ve talebimizin duruşmalı incelenmesine   ve   yargılama   giderinin  davalı idare   üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten arz ve talep ederiz.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir