SAMANDAĞ’DA KIYI BÖLGELERİNİN İMARA AÇILMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Halkların Demokratik Partisi Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin Turizm bölgesi olarak ilan edilmesi ve kıyı bölgelerinin imara açılmasını meclis gündemine taşıdı.

Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un cevaplaması için soru önergesi verdi.

“Hatay Samandağ turizm bölgesi alt bölge 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, plan açıklama raporunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı maddesinde 1989 yılında onanmış olan yürürlükteki bu plan %90 oranında uygulandığı ve buna göre parselasyon planları yapıldığı belirtilmiştir. Ancak söz konusu imar planında belirtilen parselasyon işlemi kamuya açık biçimde yapılmamıştır. Dolayısıyla bölgede kamu yararıyla çelişkili olacak bir biçimde rant sağlanmasının önünü açılmaktadır. Bununla beraber hangi taşınmazlar üzerinde yapılacak imar planı bilinmediğinden mülkiyet hakkı ortadan kalkmaktadır.

Samandağ ilçemiz farklı kimlik, inanç ve kültürel dokusuyla Türkiye’nin zenginliğini gösteren nadide örneklerinden biridir. Ancak Samandağ ilçesi’nin yaklaşık 30 yıl önce turizm bölgesi olması yönünde hazırlanan planları, kâğıt üzerinde revize edilerek yeniden gündeme getirilmiştir. Bu durum bölgede yaşayan yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Samandağ ilçesi Zeytunlu ve Alevışık mahallesinde yaşayan yurttaşlar yaklaşık beş bin imza toplayarak yeni imar planına karşı tepkilerini göstermiştir. Samandağ ilçesinde yaşayan yurttaşlar 1. Etap ilave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/ 1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının yaşamlarını olumsuz etkilemesi sebebiyle revize edilmesini istemektedir. Samandağ ilçesindeki yapılması planlanan imar planları bölgede yaşayan insanlar üzerinde ekonomik, kültürel ve sosyal yıkıcı etkiler yaratacaktır. Özellikle bölge insanının inancı açısından kutsal olan Hz. Hızır türbesinin bu imar planından ciddi derecede olumsuz etkileneceği kaygısı yaşanmaktadır. Dolayısıyla Samandağ ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan imar planlarında bölgede yaşayan insanların görüşlerinin alınması hayati önem taşımaktadır.” denilen önergede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un cevaplaması için şu sorular soruldu.
niğde escort bayan

1)Hatay Samandağ ilçesinde gerçekleştirilmesi planlan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli imar planlarının halkın yaşam koşullarını dikkate alarak revize etmeyi düşünmekte misiniz?

2)Samandağ ilçesinde gerçekleştirilmesi planlan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli imar planları hangi aşamadadır?

3)Samandağ ilçesinde yaklaşık otuz yıl önce turizm bölgesi ilan edilmesi ve planın revize edilerek günümüzde hayata geçirilmesinin birilerine rant sağlayacağı iddiaları doğru mudur?

4)Samandağ ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli imar planlarında bakanlığınız tarafından bölgede yaşayan insanların görüş ve önerilerini dikkate alınmamasının nedenleri nelerdir?

5)Samandağ ilçesinde yaşayan insanlar gerçekleştirilmesi planlan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli imar planlarına karşı olmasına rağmen planın gerçekleştirilmesindeki ısrarın gerekçeleri nelerdir?

6)Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre “Kıyı alanlarında yapılan imar planlarında onaylı kıyı kenar çizgisinin paftalarda gösterilmesi zorunludur” ibaresinden hareketler Samandağ ilçesindeki imar planında paftaların gösterilmemesinin nedenleri nelerdir?

7)Samandağ ilçesi için düzenlenen imar planında gelecekte maddi ve manevi zararlara yol açacağı bilinmesine rağmen dere yataklarının imara açılmasının gerekçeleri nelerdir?

8)Turizm alanlarındaki Nazım İmar Plan’ında brüt nüfusun belirtilmiş olması gerekmektedir. Buna göre Samandağ Nazım İmar Planında nüfus yoğunluğunun göz ardı edilmesinin nedenleri nelerdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir